Επισκευή Σταθερού Υπολογιστή

✓ Εγκατάσταση Η/Υ (Καλωδίωση, Έλεγχος Λειτουργίας)

✓ Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών

Ανάκτηση Αρχείων

✓ Επισκευή Υπολογιστών / Αλλαγή εξαρτημάτων υπολογιστή

 

 

Εγκατάσταση Η/Υ (Καλωδίωση, Έλεγχος Λειτουργίας)

Επισκευή - Εγκατάσταση Η/Υ

Αγοράσατε καινούριο υπολογιστή και δεν γνωρίσετε πώς να τον συνδέσετε; Ο τεχνικός μας έρχεται στο χώρο σας και αναλαμβάνει την πλήρη σύνδεση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του υπολογιστή σας προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Η σύνδεση αφορά τόσο τα καλώδια και τις επιμέρους συνδέσεις μεταξύ των συσκευών όσο και την εγκατάσταση των drivers τους στο σύστημά σας.

 

 

 

Σύνδεση περιφερειακών συσκευών

Επισκευή - Εγκατάσταση Περιφερειακών Συσκευών

Επιθυμείτε να συνδέσετε έναν εκτυπωτή ή άλλη συσκευή περιφερειακή στον υπολογιστή σας; Ο τεχνικός μας ελέγχει τις συνδέσεις του υπολογιστή σας και σας προσθέτει την εκάστοτε περιφερειακή συσκευή στο σύστημά σας, εγκαθιστώντας και τους διάφορους drivers προκειμένου να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά.

 

 

 

 

Ανάκτηση Αρχείων

Επισκευή Σκληρού Δίσκου - Ανάκτηση Δεδομένων

Δεν μπορείτε να εντοπίσετε κάποια αρχεία στον υπολογιστή σας; Η απώλεια αρχείων μπορεί να αφορά είτε την αδυναμία άμεσου εντοπισμού τους από εσάς είτε την δυσλειτουργία του σκληρού σας δίσκου. Ο τεχνικός μας ερευνά τον υπολογιστή σας προκειμένου να εντοπίσει που είναι πιθανόν να βρίσκονται αυτά τα αρχεία και στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με το δίσκο σας αναλαμβάνει την επανάκτησή τους μέσα από αυτόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

 

 

Επισκευή / Αλλαγή εξαρτημάτων υπολογιστή

Επισκευή Εξαρτημάτων Η/Υ

Αντιμετωπίζεται προβλήματα με το σκληρό σας δίσκο με την κάρτα γραφικών σας ή με τις μνήμες σας; Ο υπολογιστής σας μπορεί να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα εξαιτίας της δυσλειτουργίας κάποιων εξαρτημάτων του. Ο έμπειρος τεχνικός μας έρχεται στο χώρο σας και ελέγχει το μηχάνημά σας εντοπίζοντας αποτελεσματικά την αιτία του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Ανάλογα την περίσταση σας προτείνει λύσεις που μπορεί να αφορούν είτε την επισκευή του εκάστοτε εξαρτήματος είτε την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάνει έλεγχο αγοράς προκειμένου να σας προτείνει εξαρτήματα τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις του μηχανήματός σας και φυσικά των οικονομικών σας δυνατοτήτων.