Επισκευή Κινητών

 

Επισκευή Κινητών Τηλεφώνων
Technical Professional Solutions

Αν βράχηκε το κινητό σας , αν έσπασε το κρύσταλλο αφής ( ή αλλιώς τζαμάκι αφής-touch-digitizer ), αν έσπασε η οθόνη, δεν φορτίζει ή γενικά αν διαπιστώσατε κάποια δυσλειτουργία, τότε διαβάζετε το κατάλληλο κείμενο, την κατάλληλη στιγμή. Η εταιρεία μας θα αναλάβει το σύνολο των ενεργειών για την άμεση αποκατάσταση, με σκοπό την βέλτιστη παροχή αποκατάστασης σε εσάς. Λόγω της πληθώρας αλλά και της συνεχούς αναθεώρησης των τιμών (συνήθως προς τα κάτω), δεν είναι εφικτή η ανάρτηση τιμοκαταλόγου.

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες για επισκευή κινητών και service όπως:

 • Αντικατάσταση – αλλαγή οθόνης – αλλαγή σπασμένης οθόνης (ανάλογα με το μοντέλο, set με το digitizer ).
 • Αντικατάσταση – αλλαγή κρυστάλλου αφής ( lcd/touch/digitizer μόνο του ή set με την οθόνη, ανάλογα το μοντέλο).
 • Ξεκλείδωμα δικτύου για να μπορεί η συσκευή σας να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει με οποιαδήποτε κάρτα SIM.
 • Αναβάθμιση λογισμικού.
 • Αλλαγή γλώσσας.
 • Επισκευή Boot area – επαναπρογραμματισμός Boot με JTAG όταν έχει διαγραφεί από κακή αναβάθμιση ή custom ROM.
 • Αντικατάσταση κεραίας GSM/3G/4G.
 • Επισκευή σήματος / όταν δεν έχει σήμα / χάνει το σήμα.
 • Αντικατάσταση κεραίας WiFi.
 • Αλλαγή μπαταρίας – πρόβλημα χαμηλής αυτονομίας.
 • Αντικατάσταση βάσης φόρτισης – επισκευή υποδοχής φορτιστή, USB cable κλπ.
 • Αντικατάσταση home button – επισκευή home button.
 • Αντικατάσταση ακουστικού – επισκευή ακουστικού.
 • Αντικατάσταση μικροφώνου – επισκευή μικροφώνου / MIC.
 • Αντικατάσταση speaker / buzzer / μεγαφώνου – Επισκευή speaker / buzzer / μεγαφώνου.
 • Αντικατάσταση – επισκευή πλήκτρων έντασης, on/off.
 • Αντικατάσταση – επισκευή πλήκτρου on/off.
 • Αντικατάσταση – επισκευή δόνησης.
 • Δεν βλέπει την SIM το κινητό – αντικατάσταση SIM reader.
 • Αντικατάσταση jack ακουστικών – επισκευή υποδοχής ακουστικών.
 • Επισκευή αισθητήρα προσέγγισης ( proximity sensor ).
 • Αντικατάσταση εξωτερικών εξαρτημάτων και καλυμμάτων.
 • Πλήρη αποκατάσταση και επαναφορά από βλάβες που προκλήθηκαν από υγρασία (δώρο η απολύμανση αξίας 20€ +ΦΠΑ).
 • Επισκευή μητρικής / motherboard – επισκευή για όλες τις βλάβες της μητρικής πλακέτας όπως φωτισμός οθόνης, αδύναμο σήμα WiFi, έχει χαθεί το ΙΜΕΙ, σήμα, υγρασία και πολλές άλλες.
 • Αντικατάσταση κάμερας – επισκευή κάμερας.
 • Ανάκτηση δεδομένων σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται η συσκευή.